Workshops

Workshops

Het aanbod

Tijdens het eindsymposium kunt u twee workshops bijwonen. Hieronder u meer informatie over de vijf workshops. U kunt tijdens het registreren voor het evenement uw keuze doorgeven.

Boudewijn Boon
Promovendus aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft

Patrizia D’Olivo
Promovendus aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft

WORKSHOP 1:

RESEARCH THROUGH DESIGN:
WAT IS DAT EN HOE WERKT DAT IN DE ZORG?

Door: Boudewijn Boon en Patrizia D’Olivo, beiden promovendi aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft

Wat is het geheim van ‘Research through Design’? Hoe ontwerp je onderzoekend en wat is onderzoekend ontwerpen? Hoe betrek je verschillende belanghebbenden met ieder hun eigen kennis,  ideeën en creativiteit in een ontwerp proces. En welke rol speelt kennisontwikkeling bij het uiteindelijke ontwerp? In deze workshop lichten Boudewijn en Patrizia de aanpak van “Meedoen=Groeien!” toe.

WAT HAAL JE OP?

Maak het proces van “Meedoen=Groeien!” mee in een uur. Maak kennis met ontwerpgericht onderzoek en laat je informeren over de nieuwste ontwikkelingen in de wetenschap. Leer meer over kennisbegrippen en de taal van design thinking in de zorg. Je leert hoe je creativiteit en onderzoek kunt combineren om zowel over concrete oplossingen te denken als kennis te ontwikkelen waar anderen mee verder kunnen.

Mathieu Gielen
Universitair docent aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft

Maarten Van Mechelen
Postdoc onderzoeker aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft

WORKSHOP 2:

KINDEREN AAN HET WOORD:
CO-DESIGN MET EN VOOR KINDEREN

Door:Mathieu Gielen, Universitair docent, en Maarten Van Mechelen, Postdoc onderzoeker, beiden werkzaam aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft

Er is steeds meer aandacht voor betrokkenheid van kinderen bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Kinderen zijn immers de experts van hun eigen leven, en kennen het beste hun eigen wensen en voorkeuren, zo is de gedachte. Maar kinderen zijn geen ervaren ontwerpers of vergaderaars. Hoe levert hun betrokkenheid het beste resultaat op, voor het project en voor de betrokken kinderen?

WAT HAAL JE OP?

In deze workshop oogsten we uit de bevindingen van het onderzoeksproject ‘co-design with kids’. We bekijken wat werkt: samen het juiste ontwerpprobleem herkennen, empathie verhogen van kinderen die voor hun leeftijdsgenoten ontwerpen, de creatieve fase verlengen met de juiste feedback. Hoe doe je dat? Wat is de opbrengst? En wat leren kinderen ervan?

Hanneke Ridder
Directeur Ontwikkelingsgerichte Zorg en Cultuur aan het Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie

WORKSHOP 3:

WAT IS “ONTWIKKELING” NU PRECIES EN
HOE KUN JE DAT BORGEN?

Door: Hanneke de Ridder, Directeur Ontwikkelingsgerichte Zorg en Cultuur aan het Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie

In deze workshop gaan we aan de slag met  ontwikkelingsgerichte zorg. Hoe zit dat in elkaar en hoe borg je dat in (zorg)organisaties? Wat is ontwikkeling nu precies, op welke gebieden ontwikkelen wij ons als mensen, van kind naar volwassen, van ziekte naar herstel. We vertalen de bevindingen van “Meedoen=Groeien!” naar concrete handvatten voor ontwikkelingsgerichte zorg in revalidatie.

WAT HAAL JE OP?

In deze workshop  krijg je een beter zicht op de ontwikkeling van mensen en de uitdagingen waar je op verschillende leeftijden voor kunt komen te staan. En hoe je daar als zorgprofessional en als ontwerper op kunt inspelen.

Bastiaan Soltesz
Manager / Innovation consultant bij ontwerp- en adviesbureau MMID

Jiaji Zhao
Ontwerper bij ontwerp- en adviesbureau MMID

WORKSHOP 4:

VAN IDEE NAAR REALISATIE:
HOE VERMARKT JE ZORGINNOVATIES EN HOE SCHAAL JE DEZE OP?

Door: Bastiaan Soltesz, Manager / Innovation consultant, en Jiaji Zhao, Ontwerper, beide werkzaam bij ontwerp- en adviesbureau MMID

De workshop ‘ Van idee tot realisatie’  houdt zich bezig met hoe ontwerp innovaties, die binnen een onderzoek bedacht worden, ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Hoe maak je een Businessplan, hoe verbreed je de markt, hoe schaal je op en welke partijen heb je nodig voor financiering? In de workshop gebruiken we de ontwerpen ‘Fizzy’ en ‘Mr.V’ als cases.

WAT HAAL JE OP?

Je maakt mee hoe je specifieke oplossingen kunt opschonen en rendabel en inzetbaar kunt maken. Je leert welke stappen je moet zetten om een goed idee verder te brengen.

Marco Rozendaal
Universitair docent aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft

Marijke Melles
Universitair hoofddocent aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft

Valentijn Visch
Universitair hoofddocent aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft

WORKSHOP 5:

NIEUWE KANSEN! HOE GROEIEN WE SAMEN DOOR?
DESIGN INNOVATION IN HEALTHCARE

Door: Marco Rozendaal, Universitair docent, Marijke Melles, Universitair hoofddocent en Valentijn Visch, Universitair hoofddocent. Allen werkzaam aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft

In deze workshop gaan we, samen met verschillende stakeholders, op zoek naar nieuwe kansen voor de zorg. Welke onderzoeksvraag kunnen we samen formuleren, hoe stellen we een plan op? Welke thema’ s zijn relevant, urgent, en hebben draagkracht? Hoe geven we samen zorginnovaties vorm en hoe zetten we een consortium op waar we mee op pad kunnen?

WAT HAAL JE OP?

Je leert concrete onderzoek- ontwerp-vragen opstellen die de zorg verder kunnen brengen. Op deze wijze creëren wij een overzicht van de vragen die we samen kunnen oppakken.