Pool

Pool is een interactief bordspel, dat gezinnen dichter bij elkaar brengt. Als je kanker krijgt, verandert er in een korte tijd heel erg veel. Dit leidt soms tot problemen in het gezin: je wilt sterk zijn voor anderen, ook al voel je dit niet zo. broertjes of zusjes kunnen zich alleen gaan voelen en ouders kunnen ruzie met elkaar krijgen. Gezinnen ervaren minder problemen wanneer ze hier met elkaar over kunnen praten. Pool brengt het gezin dichter bij elkaar.

Het interactieve bordspel Pool

Als je Pool speelt, moet je voor ieder gezinslid nadenken over wat je goed vindt aan iemand. Bijvoorbeeld of die persoon slim, moedig of lief is. Deze eigenschap stop je in een speelfiche. Daarna speel je een soort van memory met deze fiches, waarbij je moet raden wie jou eigenlijk zo slim, moedig of lief vindt. Diegene die dat van jou vindt, legt uit waarom hij of zij dat vindt, en dit zijn vaak mooie verhalen. De speelfiches geven zelf ook licht om het spel spannender te maken.

Het Pool-spel helpt gezinsleden om hun emoties met elkaar te delen en waardering voor elkaar uit te spreken. Na het spel vaker gespeeld te hebben, neemt het zien van elkaars positieve kwaliteiten toe en kan dit het gezin helpen om op een opener en constructiever manier met elkaar om te gaan. Zo komt het gezin weer in haar kracht te staan. Dit project is het afstudeerproject van Alannah Dsouza.